Monthly Archives: May 2011

Tudományos vicc…

A nyuszika ül az erdőben egy tisztáson. Arra megy a róka. – Nyuszika, mit csinálsz te itt? – Tudek dolgozatot írok. – És miről szól? Folytatás:  A nyuszika TUDEKRE készül…

Posted in Kutató Diákok | 1 Comment

Uránia – a kor tudományos hírnöke

A magas szakmai színvonalat felmutató, tudományos folyóiratok mindig is fontos szerepet töltöttek be a társadalomban a műveltség ápolásában és tájékoztatásában, a hasznos ismeretek terjesztésére törekedve, érdekes találmányok részletes bemutatására, a kutatási eredmények aprólékos megosztására, és nem utolsó sorban a témák … Continue reading

Posted in Természet Világa | Comments Off on Uránia – a kor tudományos hírnöke

Science in school

Megjelent a Science in school 18. száma, pdf. formátumban letölthető a www.scienceinschool.org weboldalról. Ajánlom figyelmetekebe a következő cikkeket: Uracil in DNA http://www.scienceinschool.org/2011/issue18/uracil Neural switch for fear http://www.scienceinschool.org/2011/issue18/fear József Éva  

Posted in Olvasnivaló | Comments Off on Science in school

József Éva biológiatanár

Saját tudományos érdeklődésem klasszikus és molekuláris genetika területére összpontosul. Már az egyetemen ebben a témakörben dolgoztam, záróvizsgámat is genetikából tettem. Számos továbbképzésen vettem részt genetika, molekuláris biológia és bioinformatika témakörben. Ezeken kívül minden érdekel, ami logikus, ami összefüggések keresését igényli … Continue reading

Posted in Irányító Tanárok | Comments Off on József Éva biológiatanár

Biológia szakkör

    A biológia szakkör céljául tűzte ki az alapvető kutatási stratégiák középiskolás szinten való alkalmazását kutatásmodellező technikák révén. Az aktuális tudományos kutatás témáit felölelve a diákok az új iránti nyitottságot, a szakirodalom és az alapvető kutatási technikák helyes használatát … Continue reading

Posted in Biológia, Tevékenységek | Comments Off on Biológia szakkör

A tudományok vívmányai

Újdonságok és érdekességek a MFA (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi) Kutatóintézet  Nanoszerkezetek Osztályának honlapján.

Posted in Olvasnivaló | Comments Off on A tudományok vívmányai

MFA Nyári Iskola – tudományos kutatótábor

Magyarországon az MTA MFA (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet) idén is megszervezi középiskolás diákok számára az “MFA Nyári Iskola” nevű tudományos kutatótáborát. A táborba nemcsak Magyarországról, de az egész Kárpát-medencéből várjuk a jelentkezőket (akik idén még nem érettségiznek). A tábor … Continue reading

Posted in Lehetőségek | Tagged | Comments Off on MFA Nyári Iskola – tudományos kutatótábor

Fizika szakkör

A fizika szakkör célja olyan új témák feldolgozása, amely kiemeli a fizika interdiszciplináris jellegét és nem korlátozódik a fizika tematikus fejezeteihez. Az új eredmények elemi módszerekkel történő bemutatása, azokra a kísérleti, gyakorlati munkákban való elmélyülésekre fektet hangsúlyt, amelyeket többnyire iskolai … Continue reading

Posted in Tevékenységek | Comments Off on Fizika szakkör

Matematika szakkör

A matematika szakkör konkrétabb célja – a Pólya és Schoenfeld által kidolgozott utat követve – a heurisztikus problémamegoldási gondolkodás kialakítása és fejlesztése. Ennek a problémamegoldási szellemiségnek a kialakítását elsősorban felfedeztető tanítás és tanulás révén kívánjuk elérni. A matematika foglalkozások során … Continue reading

Posted in Tevékenységek | Comments Off on Matematika szakkör

Kutatási Kompetenciák fejlesztése az interdiszciplinaritás jegyében

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum Appendix Természet- tudományos Diákkörében, a továbbiakban ATD, évek óta tehetségazonosító és tehetségfejlesztő munka folyik. Ennek köszönhetően diákjaink kiemelkedő eredményeket értek és érnek el hazai és nemzetközi versenyeken. Az ATD munkája számos hazai és nemzetközi versenyen … Continue reading

Posted in Diákkörről | Comments Off on Kutatási Kompetenciák fejlesztése az interdiszciplinaritás jegyében