Monthly Archives: January 2012

Szilícium plazmamarása

A mikrotechnológia fejlődésének és újabb eredményeinek köszönhetően, manapság már megvalósítható akár milliárd tranzisztoros bonyolultságú és temérdek sok funkciót ellátó mikroszerkezetek, érzékelők és integrált áramkörök előállítása. Enyhe túlzással akár azt is mondhatnánk, hogy már képes az emberiség atomi méretekben történő megmunkálásra. … Continue reading

Posted in Fizika | Tagged , | Comments Off on Szilícium plazmamarása

Világalakító istenek,

 AVAGY KORUNK VÁLTOZÓ ISTENKÉPEI Napjainkban kevesen mondják magukról, hogy vallásosak. “De ez a vallástalan ember a homo religiosus-ból keletkezett(…). Más szavakkal, a profán ember, akár akarja, akár nem, még mindig őrzi magában a vallásos ember viselkedésének nyomait, csakhogy ezek a … Continue reading

Posted in Más Témakörök | Tagged , | Comments Off on Világalakító istenek,